Et liv i balance

v. Coach.dk

Et liv i balance

v. Coach.dk

8282 1212

8282 1212
Profilbillede af Kate Rasmusen på Coach.dk

Medlem siden

02-12-2019

Kate Rasmusen

Coach og Stresscoach.

Specialer

Familie & Relationer, Konflikthåndtering, Parforhold, Personlig Udvikling, Selvværd & Selvtillid, Stress

Nygade 12A

4300 Holbæk

49409212

49409212

49409212 Hjemmeside

Jeg afholder online videosamtaler. Lige nu minus  25 % frem til 1/5 -2020 på videosamtaler booket over hjemmesiden. 

Find mig på GoMentor https://www.gomentor.dk/mentorer/kateqvaderasmusen .

Gratis forsamtale på 42409212

 

Coaching og familievejledning 600 kr. for
60 min.

Kontakt mig for pris for børnesamtaler.

Coaching for studerende 450 kr.
for 60 min

Stresscoaching
7 X 60 min
incl. Bog og stressdagbog
2 x 30 min telefonisk samtale for pårørende til stressramte.
4500 kr.
Virksomheder tillægges moms.

Stresscoaching uden fast forløb
600 kr.
for 60 min

Hvad er coaching?

Coaching er en professionel samtale, et håndværk, der effektivt afdækker og præsenterer dig for nye indfaldsvinkler til at forstå hvad der ligger til grund for den måde du ser og opfatter dig selv, dine evner og muligheder på.

Coaching giver dig redskaber til at frigøre dig fra tanker og livsmønstre som er hæmmende for din dagligdag og balance.

Coaching er en metode til at arbejde med mennesker, deres drømme, forhindringer, relationer, konflikter, ambitioner, problemstillinger og udfordringer.

Hvad kan jeg som  coach gøre for dig?

Som din coach kan jeg støtte og hjælpe dig til at skabe og leve det liv, Du virkelig ønsker og drømmer om.

Gennem coaching hjælper jeg dig med at holde fokus på dine potentialer og ressourcer, som du besidder for at komme i mål.

Som coach hjælpe jeg dig med at bryde negative tanke- og handlemønstre, overkomme forhindringer og udfordringer og erstatte dem med nye, motiverende alternativer. 

Hvem har gavn af coaching?.

Alle der ønsker at genskabe balance i livet.

Der kan være forskellige grunde til at gå til en coach og de fleste mennesker opsøger en coach når de oplever noget i deres liv som skaber ubalance og forringer deres livskvalitet.

Nogen af mine klienter opsøger mig, når der er udfordringer i forhold til job, eller i privatlivet. og andre fordi de ønsker at lærer mere om dem selv, eller fordi de ønsker udvikling professionelt eller personligt.

 

Hvordan foregår det?

Ved coaching hos mig, vil du arbejde med dig selv ved hjælp af reflekterende samtale og små øvelser, som du laver sammen med mig og hjemme. Jeg tager udgangspunkt i samtalen, men vil også inddrage kropssignaler-og -sansning, vejrtrækning øvelser, samt forskellige små øvelser, hvor vi har fokus på visualisering af din udfordring og udviklings-punkter.

Da jeg ud over at være coach, også læser til psykoterapeut, vil jeg bringe den viden jeg har fra det terapeutiske felt, ind i samtalen, hvis det giver mening for dig og din udvikling.

Coachingforløbet kan strækker sig over længere tid, eller som et mere afgrænsede forløb, som omhandler en specifik problemstillingen, som du ønsker 

coaching på.

Vi finder sammen ud af hvilken form, der vil være bedst for dig.

Alle sessioner starter med en opsummerende samtale, hvor vi i fællesskab for sporet os ind på, hvor du er i livet lige nu og hvor du gerne vil befinde dig efter coaching forløbet.

Jeg vil gennem en ligeværdig og motiverende samtale, fokusere på de tanker, følelser og adfærd som du besidder lige nu, og der i gennem tager udgangspunkt i dine ressourcer, frem for fokus på fejl og mangler.

En coaching session vare  60- 90 min.

 

 

 

Stresscoaching

Hvad er Stress?.

Stress er helt naturligt og en biologisk mekanisme som alle er født med. Denne mekanisme er beregnet til at hjælpe os i kritiske situationer og det er derfor at denne mekaniske bliver kaldt - kamp eller flugt respons. Denne respons gør at kroppens niveau af kortisol og adrenalin bliver forhøjet.

Ordet stress dækker over den dagligdags stress som vi oplever kortvarig, når vi har travlt med at få en opgave løst,eller er kommet for sent ud af døren osv., og så dækker ordet over den belastningstress der opleves, når vi har oplevet stress i længere tid.

Stress i sig selv er ikke farligt og kan reduceres med tilstrækkelig restitution.

Den stress der nedslider kroppen og psyken, for til sidst at munde ud i en sygemelding eller udbrændtehed, er resultatet af for meget aktivering af stress uden tilstrækkelig restitution. Det er her din krop og psyke oplever ændringer. Det samme gør dine omgivelser.

Stress kan udløses af påvirkning fra arbejdet, Livsomstændigheder, samt af tanker.

Hvad er stresscoaching?

Stresscoaching udfylder det mellemrum der er mellem læger og psykologer, og tilbydes til sunde mennesker, der ønsker at blive stressefrie efter en stressbelastning, eller til forebyggelses af stress i fremtiden.

Stresscoaching kan altså bruges inden alvorlig stressbelastning og ved sygemelding på grund af stressbelastning. Jeg anbefaler at du kommer hurtigt igang med din stressbehandling. 

Stress er IKKE en sygdom, men en belastning som kan afhjælpes med den rette stresscoaching.

Hvad kan en stresscoach gøre for dig?

Som stresscoach kan jeg, gennem et forløb, hjælpe dig med at blive bevidst om, hvilken faktorer i dit liv der udløser en stressreaktion,

Ved at  øge denne bevidsthed omkring disse faktorer, kan stresscoaching give dig redskaber til at frigøre dig fra tanker og livsmønstre, som har bidraget til din stressbelastning og derfor har fået dig ud af balance. Stresscoaching  hos mig er IKKE 60 min. hvor du snakker om hvorfor Du er blevet stresset, men 60. min. struktureret  coaching, hvor du bliver introduceret for viden, metoder, små opgaver og redskaber, der fremadrettet hjælper dit til afstresse og håndterer den stress du i fremtiden vil opleve. 

Ved at arbejde målrette, gennem disse forskellige øvelse, kan jeg hjælpe dig med at genfinde overblik og overskud, så du igen kan opleve ressourcer og energi til livet.

Da jeg selv har været stress påvirket kender jeg på egen krop, de udfordringer du som stresset oplever - dette både på job og i privatlivet og jeg kan gennem min erfaring coache dig til bedre forståelse for din situation.

Jeg ved af erfaring, at når En er stresspåvirket, så er hele familien påvirket. Jeg tilbyder derfor også gratis rådgivning af 2 x 30 min. til pårørende i min Stresspakke på 7 timer, så I kan få den optimale hjælp under forløbet.

Stresscoaching er et professionel coaching forløb på ca. 7 gange, hvor du lærer at afstresse, samt forbygge stress i fremtiden.

Hvem har gavn af stresscoaching?.

Alle der ønsker at genskabe balance i livet. Før, under eller efter en stressbelastning.

Hvordan foregår det?

Et stress-coaching forløb hos mig, består af de 7 samtaler af 60 min. fordelt over ca. 2,5 måned. Nogen gange kan der være behov for en session eller to mere. Hovedparten af mine klienter opnår resultat ved de 7 sessioner. 

Formålet med stresscoaching er at få dig hurtigt afstresset, samt at forebygge at det sker igen.

Forløbet indeholder :

• Viden om stress, stress årsager og symptomer.

• Konkrete værktøjer til at reducere stress nu og her.

• Fokus på hvordan du forebygger stress fremover.

I forløbet er materialer inkluderet.

- Stress-dagbog.

- Bogen “Mindre stress - mere overskud” af Bjarne Toftegård.

- 2 x 1/2 times coaching for pårørende til den stresseramte.

Stresscoaching hos mig er et fokuseret forløb, udviklet af stressekspert og leder af Forebyg Stress, Bjarne Toftegård.

Alle sessioner starter med en kort opsummerende samtale, hvor vi i fællesskab for sporet os ind på hvor du er i livet lige nu, hvorefter vi arbejde med de små opgaver du skal lave i dit forløb hos mig. Omfanget af disse opgaver vil være 25-30 minutter om dagen. 

Vi tager det i det tempo, men stadig med vores mål for øjet. Nemlig at du skal blive og forblive stressfri.

Vi arbejder med bogen - mindre stress, mere overskud, som består af de små opgaver og fokuspunkter for arbejdet ud af stressbelastningen.

Jeg støtter dig fra start til slut.

En coaching session vare 60 min.

 

Familievejledning og coaching.

Hvad er familievejledning og coaching?

Ved hjælp af samtaleteknik, aktiv lytning og respektfuld dialog, hjælper jeg børn, voksne, unge og forældre, med at gå på opdagelse i tanker, handling og følelser, for at opnå en bedre forståelse for egne og andres handling og følelser. Dette kan bidrage til færre konflikter i hjemme, samt øget trivsel for alle i familien.

Hvem kan have gavn af familievejledning?

Alle som er udfordret i familielivet.

Dette kan være udfordringer i familien, barnets trivsel i skole eller i familien.

Du som forældre, der har det svært i rollen som den opdragende og inddragende forældre.

I skilsmisse situationer, hvor samarbejdet er svært.

Familievejledning og coaching er til dig som enkelt person, eller til din familie eller barn som er udfordret.

Hvad kan en familievejleder gøre for dig?

Som familievejleder ligger jeg vægt på at jeg er lyttende, nærværende og støttende, så jeg kan hjælpe dig/dit barn med at få indsigt i de følelser, tanker og overbevisninger der ligger til grund for dine udfordringer.

Ved hjælp af samtaleteknik, aktiv lytning og respektfuld dialog,hjælper jeg børn, voksne, unge og forældre, med at gå på opdagelse i tanker, handling og følelser, for at opnå en bedre forståelse for egne og andres handling og følelser.

Dette kan bidrage til færre konflikter i hjemme, samt øget trivsel for alle i familien.

Jeg arbejder i samspil med dig om at få øje på, hvad der i relationen dræner energi, samt tilfører energi og gennem dialogen, kan jeg hjælpe med at få øje på, hvordan du individuelt eller sammen med familien kan håndtere de udfordringer som du/I møder i hverdagen og i livet.

Hvordan foregår det?

En samtale kan være hos mig eller over telefonen.

Der er mulighed for at I kan komme som familie, eller som enkelt person.

Har jeg børne-samtaler, vil du som forældre deltage i den første samtale, hvorefter jeg vil holde samtalerne alene med jeres barn. Dette dog kun hvis jeres barn er tryg nok ved mig.

Ved børne-samtaler i mit hjem ved Kalundborg, vil en del af samtalen foregå uden for og vil foregå gennem leg eller en går tur i naturen.

Jeg arbejder gennem tegneterapi, hvis jeres barn har behov for det.

Nogen gange kan det at tegne være nemmere for et barn, end at fortælle med ord.

Erfaring som familievejleder.

Gennem mit flerårige relations- arbejde, har jeg arbejdet med børn, unge og voksne med udgangspunkt i, hvordan situationer opfattes forskelligt, samt de forskellige følelser, tanker og handlinger, der er tilknyttet dertil.

Jeg har stor erfaring med og flair for at snakke med børn og unge, og har arbejdet som pædagog og SFOleder i 15 år.

Jeg får gennem min pædagogiske tilgang, dem til at åbne op, så de kan fortælle deres historie og følelser i den svære tid. Jeg skaber en tryg relation og et trygt rum, hvor jeres barn kan fortælle, uden af skulle forholde sig til mor og far´s følelser i situationen.

Børn er loyale og gør det så godt de kan for at tilpasse sig omstændighederne. Dette betyder også at denne loyalitet kan gå ud over deres trivsel, hvilke kan påvirke deres faglige, sociale og følelsesmæssige udvikling.

Jeg ser rummet som et fortroligt sted, og hvis jeg oplever at det er nødvendigt af informere jer forældre om forhold, vil jeg sammen med barnet eller den unge informerer på et fælles møde.

Nogle gange har børn og unge, behov for at ” blive holdt i hånden” af en ufrivillig voksen, når der skal tales om forhold i skole, uddannelse eller familien som påvirker deres dagligdag og trivsel.

Personlig erfaring.

Jeg har selv oplevet skilsmisse, og ved hvor meget det betyder, at samarbejdet omkring børnene og forældre imellem, foregår på en anstændig og kærlig måde, så alle kommer ud på den anden side, så hele som muligt.

Jeg kan hjælpe dig til at bevare den gode tone i forhold til dette, samt hjælpe dig til at højne det forældreskab, som du har med din forhenværende mand eller kone. Selv om man ikke er i et ægteskab, kan et godt forældreskab skabe en god og tryg tilværelse for alle parter.

Når et samliv ophører, kommer nye gerne til og det kan udfordre både børn og voksne.

Jeg har selv erfaring med "sammenbragt" familie og de udfordringer der opstår ved - dine, mine og vores børn. Jeg har i flere år rådgivet forældre når rollen som "Pap" eller "Bonus", udfordrede livet i familien

Da jeg ud over at være coach og stresscoach, også læser til psykoterapeut, vil jeg bringe den viden jeg har fra det terapeutiske felt ind i samtalen, hvis det giver mening for din udvikling.

For at holde mig opdateret modtager jeg supervision og egen terapi, samt holder mig opdateret om nyeste forskning og terapeutiske metoder gennem kompetenceudvikling, uddannelse og nyeste faglitteratur. 

Med familievejledning, coaching, samt stresscoaching, kan jeg hjælpe dig med at forstå din adfærd og reaktionmønstre, i forhold til bestemte situationer eller personer i dit liv. Dette kan være privat eller arbejdsmæssigt.

Jeg gælder mig til at følge dig på rette vej, for jeg ved at du vil nå målet, sammen med mig som din coach.

Time To Talk,

Kate Rasmusen 

 

Coach.dk - et liv i balance

Find vej

CVR 26152984

OM COACH.DK

Nyheder

Handelsbetingelser

Kontakt os

Vi passer på dine data

HVAD ER COACHING?

Find en Coach

Hjælp & råd

Indlæg

Arrangementer / Events

Tilmelding til nyhedsbrev

FOR COACHEN

Login

Opret gratis profil

Markedsføring af Coachuddannelse

Tilmelding til nyhedsbrev