Et liv i balance

v. Coach.dk

Et liv i balance

v. Coach.dk

8282 1212

8282 1212

Er du faret vild i coachuddannelses junglen?

Er du faret vild i coachuddannelses junglen?

Enhver der har surfet rundt på nettet for at researche lidt på coachuddannelser, véd at det nærmest er en uoverskuelig opgave. Dels kan det være svært at gennemskue, hvordan du finder ud af hvad du egentlig opnår med uddannelsen, og dels kan det være nærmest en umulig opgave at få et overblik over hvilken kvalitet du som forbruger er sikret hos de forskellige udbydere. 

Jeg vil i det følgende give dig et overblik, baseret på de eneste kvalitetsparametre der eksisterer på coachuddannelsesmarkedet i Danmark i dag. 

Coachuddannelser i 3 kategorier 

For at gøre det simpelt, så lad mig starte med at opdele markedets mange coachinguddannelser og kurser i 3 kategorier. 

1. Dem der kan tilbyde en egentlig International Coachcertificering. 

2. Dem der kan tilbyde en uddannelse, godkendt af undervisningsministeriet. 

3. Alle de øvrige korte og længere kurser, hvor rigtigt mange signalerer at de hører til kategori 1 og 2 uden at gøre det. 

Dernæst så lad mig understrege at der ikke er nogen garanti for at en coachuddannelse har et højt kvalitetsniveau bare fordi den tilhører kategori 1 eller 2, selvom det er mere sandsynligt. På samme måde kan du sagtens være heldig at finde en god uddannelse i kategori 3, det kan bare være vanskeligt at vide hvor. 

Hvad skal du bruge uddannelsen til? 

Derudover er der noget andet du skal gøre dig klart, inden du kaster dig over researchen. Nemlig hvad du skal bruge uddannelsen til. 

• Ønsker du blot en introduktion til coaching, for at snuse lidt til begrebet, så er jeg sikker på der findes mange gode bud i kategori 3 – du skal blot være opmærksom på at der er rigtigt mange kursusudbydere, der forsimpler coachingbegrebet ved udelukkende at håndtere det som et ”værktøj” baseret på spørgeteknik. Mere om det senere. 

• Ønsker du at vide rigtigt meget om coaching og teorien bag, så er én af de ministerielt godkendte uddannelser måske sagen for dig. Det etablerede uddannelsessystem udmærker sig ved at være udpræget vidensbaseret, og selvom nogle coachuddannelser er på det lavere akademiniveau, hvor der er en del praksis, så har de fleste undervisere stadig selv en vidensbaseret uddannelse, hvilket ofte sætter sit præg på måden de underviser på. Her skal du være meget opmærksom på at du ikke lærer at coache ved at vide meget om coaching – jeg vil tillade mig at være så kontroversiel at påstå at det modsatte kan være tilfældet. Det vil jeg også vende tilbage til. 

• Hvis dit formål med at tage en coachuddannelse er at kunne coache, enten som coach, underviser, behandler eller feks leder med en coachende tilgang til lederskabet – ja så kan det være du skal overveje at tage én af de egentlige uddannelser indenfor coaching med en international certificering. Her er der også flere muligheder og faldgrupper, som jeg vil beskrive i det følgende.  

International certificering 

Eftersom en International certificering i dag er den eneste kvalitetsparameter når det gælder om at erhverve sig coaching-kompetence, er der naturligvis rigtigt mange uddannelsessteder der forsøger at markedsføre sig med ordet ”certificering”, og faktisk kan du jo i morgen lave og udbyde en coachinguddannelse og certificere folk i din egen private certificering, som du sikkert kan få til at lyde rigtig fancy. Derfor skal du vide, at der så vidt jeg er orienteret, p.t. kun er 3 internationale certificeringer der udbydes i Danmark, fordelt på 5-6 virksomheder. Altså meget langt fra det antal hits der dukker op hvis du søger på ordet ”coachcertificering” på google. 

ICI, ICC og ICF 

De 3 største verdensdækkende og derfor internationale coachcertificeringer hedder 

ICI – International coaching institutes, ICC – International Coaching community og ICF – International coaching Federation. 

Meget til fælles 

Alle 3 certificeringer har det til fælles at de har stort set enslydende etiske retningslinier, som alle internationalt certificerede coaches skal følge, da de ellers ved overtrædelse, kan ekskluderes af organisationerne. Alle 3 organisationers hensigt er også den samme – netop at sikre et højt kvalitetsniveau gennem uddannelse og praksis.  

Der er dog også forskelle. 

Kun coaches certificeret af henholdsvis ICI og ICC kan melde sig ind i ICI/ICC, og derved vise pågældende logoet på hjemmeside eller visitkort, hvorimod alle kan melde sig ind i ICF, og herefter kalde sig ”medlem af ICF”. Det kan derfor være særdeles vanskeligt at se om en ICF-coach, blot er medlem af foreningen, eller om hun har opnået certificering, mens en ICI/ICC-coach altid er certificeret før hun kan besmykke sig med titlen. På den måde er ICF langt den største organisation når det drejer sig om medlemstal, og har derfor også økonomisk mulighed for at være mere synlig i medierne. Når det drejer sig om antallet at egentligt certificerede coaches, så er ICF derfor stadig mest udbredt, men tæt fulgt af ICC, der er store i Latinamerika og ICI der er stærkest i Europa. 

ICF Certificering 

En anden forskel er, at ICF fungerer sådan at du først tager en ICF akkrediteret coachuddannelse – altså en lokal coachuddannelse der er vurderet af ICF til at leve op til deres krav til kvalitet – og så efter endt uddannelse kan du gå i gang med den egentlige certificeringsproces, der i dag bla. kræver 125 dokumenterede, betalte coachingsessioner. 

ICI/ICC Certificering 

ICC bygger på lidt andre principper. Her er ICC-coachtrænerne personligt certificerede og licenserede af ICI/ICC til at uddanne og certificere coaches efter endt uddannelse. På den måde slutter ICI og ICC uddannelsen med en egentlig certificeringsproces, hvor ca. 85-90% typisk klarer sig igennem. En vigtig forskel på ICI og ICC er at ICC er et lukket system, hvor man som coach kan fortsætte sin udviklingsproces – men kun med andre ICC produkter. ICI udmærker sig modsat ved at akkreditere andre relevante uddannelser og kurser – både dem du allerede har og dem du efterfølgende erhverver - hvorved ICI er et åbent system.  

Uddannelsens længde 

Der kan være svært at sige hvor lang en coachuddannelse skal være for at den er ”lang nok”. Her er det vigtigt at skelne mellem 2 læringsformer, der bliver særdeles vigtige at tage med i betragtning når det gælder coaching. Hvad angår tiden til at opnå den nødvendige viden for at kunne coache, så kan du principielt læse en bøger, eller tage et net-baseret kursus, og så kan du gå i gang. Det er ikke raketvidenskab, og stoffet er derfor let tilgængeligt. Men som tidligere nævnt, er det ikke viden der definerer en dygtig coach, det er væren. 

Den personlige proces 

I min optik så er det mest centrale i uddannelsen til coach, den personlige proces, der gør dig i stand til at træde ind i den ”coachende tilstand”, hvor du er coach og kan coache, uden at du selv kommer i spil og bevidst eller ubevidst påvirker din fokusperson eller medarbejder i uhensigtsmæssig retning. Den ”coachende tilstand” er et besynderligt begreb, det erfaringsmæssigt tager omkring et halvt år for de fleste at finde frem til, gennem intensivt personligt udviklingsarbejde. Det er i det arbejde, for meget viden, og selve ønsket om viden, kan komme til at stå i vejen for din udviklingsproces mod at blive den coach du gerne vil være. - og hvis du synes det lyder underligt, men stadig er åben overfor muligheden, ja så er du allerede godt på vej :-)

God fornøjelse med researchen.

Søg i blandt

566

aktive coaches fra HELE Danmark

Se nyeste Coachprofiler »
Livet er en historie, sørg for at din bli'r en bestseller  [Citater på Coach.dk] Del et citat fra Coach.dk på facebook
Coach.dk - et liv i balance

Find vej

CVR 26152984

OM COACH.DK

Nyheder

Handelsbetingelser

Kontakt os

Vi passer på dine data

HVAD ER COACHING?

Find en Coach

Hjælp & råd

Indlæg

Arrangementer / Events

Tilmelding til nyhedsbrev

FOR COACHEN

Login

Opret gratis profil

Markedsføring af Coachuddannelse

Tilmelding til nyhedsbrev