Et liv i balance

v. Coach.dk

Et liv i balance

v. Coach.dk

8282 1212

8282 1212

Karriereplanlægning skaber livskvalitet

Karriereplanlægning skaber livskvalitet

Karriereplanlægning er blevet et vigtigt redskab, fordi vi lever en tid med afsindig mange valgmuligheder. Så mange, at vi ind imellem kan miste pusten helt. Arbejdsmarkedet er blevet meget komplekst og hvor vi tidligere var ansat i den samme virksomhed i mange år, går vi i dag typisk igennem mange forskellige ansættelsesforhold. Karrieremuligheder og karriereveje er blevet både mere nuancerede og mere sammensatte og det er blevet helt normalt at tage efteruddannelse i løbet af sit arbejdsliv. Derfor er det I dag også blevet mere almindeligt at lave et karriereskift undervejs og vinkle sin faglighed på ny måder.

Alt dette gør, at vi ikke længere kan bruge det traditionelle billede af den altid opadgående mand/kvinde på en karrierestige. I dag er der mange forskellige veje at gå og det terræn vi forsøger at navigere i kræver i højere grad, at vi skifter stigen ud med et indre værdikompas. Vi kan ikke længere forudse, hvordan karrieren kommer til at forme sig frem til pensionen. Både vores indre landskab og arbejdsmarkedet forandrer sig heletiden og derfor bliver redskaber, der kan hjælpe os med at holde godt fast i vores motivation, arbejdsglæde og ønsker for fremtiden vigtige. Lige præcis der, er karriereplanlægning blevet et værktøj, der hjælper os med at skabe livskvalitet, retning og overblik.

 

Hvad kan du få ud af at planlægge din karriere?

Mange af de klienter jeg arbejder med har en forestilling om, at karriereplanlægning primært handler om at sætte mål - at vi sætter os ned og laver en detaljeret femårsplan. Men, i virkeligheden er målsætningen noget sekundært. Det første vigtige arbejde handler om, at vi spørger os selv: Hvad er det, der betyder noget for mit liv som helhed og hvad er det for nogle værdier min tilværelse er bygget op omkring? Det er store spørgsmål at starte ud med, uden at få kaffen galt i halsen, men der er ingen vej udenom, for når vi først har godt fat i næsen på os selv og vores egne værdier, kan vi også bedre mærke, hvad der er godt og rigtig for os. Karriereplanlægning handler i virkeligheden, om at turde stille sig selv de konfronterende spørgsmål, der sætter tilværelse på spidsen. Vi skal simpelthen trække den indre eksistensfilosof op af hatten så vi kan bevæge os op over hverdagen og ind i ”helikopteren”.

 

Vi tager først vores karriereudvikling alvorligt, når vi er i krise

De fleste bruger en stor del af deres liv på at arbejde, men forholder sig ofte først rigtig til deres karriere, når noget ikke er som det burde være. Mange klienter kommer først i min praksis, når de er topfrustrerede over deres arbejdsliv. Den ene dag har taget den anden og pludselig har de siddet alt for længe i et arbejde, de slet ikke kan genkende sig selv i. De er blevet overhalet af hverdagen og har glemt deres livsværdier på vejen. Det har glemt at afsætte tid til at reflektere over, hvad de egentlig har lyst til, hvor de får deres energi fra, hvad der motiverer dem og skaber glæde og inspiration. De er klatret jævnt op af karrierestigen og har fået flotte titler og anerkendelse, men pludselig finder de ud af, at karrierestigen står op af den helt forkerte mur.

Det er ærgerligt, at de fleste først for alvor tager fat i deres karriereplanlægning, når krisen lurer om hjørnet, når man synes at man er ved at blive lidt halvgamle eller oplever stress, fyringsrunder etc. Sagen er at vi rent faktisk HAR indflydelse på hvordan vi former vores fremtid, hvis vi tør tage aktivt stilling til valg, prioriteringer og mål. Det kan oven i købet være både sjovt, lærerigt og meget tilfredsstillende, når vi først er kommet igang.

 

Karriere og trivsel hænger tæt sammen

Min oplevelse er der ofte tales lidt for ”snævert” om begrebet karriereudvikling. Vi glemmer at karriereønsker og motivation også skal hænge sammen med trivsel. Når vi prioriterer, foretager valg og træffer beslutninger i vores arbejdsliv har det selvfølgelig en betydning for vores privatliv og omvendt. Derfor handler karriereplanlægning ikke blot om, hvad vi vil mere vores arbejdsliv og karriere men dybest set, hvad vi synes er et godt og meningsfuldt liv som helhed.

Eksempelvis kan vi kan sagtens være rigtig gode til noget og derfor synes at vi skal gøre karriere i den retning, men hvis det vi er gode til foregår i nogle rammer, som vi ikke trives i, kan det jo være lige meget. Det lærte jeg selv i begyndelsen af mit arbejdsliv. Jeg vidste meget tidligt i min karriere, at jeg ville beskæftige mig med udvikling i arbejdslivet og brændte for at arbejde med ledertræning og medarbejderudvikling. Derfor blev jeg ansat i en stor virksomhed, hvor jeg fik mulighed for at arbejde med lige netop det. Problemet var bare at jeg hverken var motiveret eller glad, når jeg gik på arbejde. Der gik flere år før jeg fandt ud af, at det var selve rammerne, den var gal med. Jeg befandt mig bare ikke rigtig godt med en 8-4 hverdag og at være en del af en stor virksomhed på en strategisk arena, som jeg dagligt skulle ”spille mine kort” på. Jeg blev med tiden både trist og modløs, fordi det stred imod mine indre værdier. Det jeg fandt ud af var, at frihed og autonomi var vigtigt for både min arbejdsmæssige udvikling og mit liv som helhed. For andre kan tryghed og stabilitet være afgørende værdier og så kan netop de rammer jeg befandt mig i være de helt rigtige. Vi har alle forskellige præferencer for, hvordan vi motiveres og udvikler os i arbejdslivet. Derfor er det så vigtigt at nå ind til vores livsværdier, for hvis vi ikke har kontakt med dem, trives vi ikke.

Hvordan kommer du igang med karriereplanlægningen?

I min optik indebærer karriereplanlægning 4 trin:

1.  Afsæt TID!

En helt afgørende forudsætning for overhovedet at komme igang med karriereplanlægning handler om, at vi erkender, at vi er nødt til at afsætte tid til det! Planlægning kommer ikke af sig selv. Du er nødt til at stoppe op og prioritere at træde et skridt tilbage fra hverdagens trummerum, for at kunne reflektere over hvor du er i livet, jobmæssigt og privat. Mange klienter har brug for min hjælp til netop at skabe et rum, som kun er sat af til at arbejde med deres karriereudvikling.

 

2.  Hvad betyder karriere?

Når du har afsat tid i kalenderen til din karriereplanlægning, handler den første manøvre om at få afklaret, hvad du egentlig forstår ved at udvikle dig karrieremæssigt. Hvad er den primære intention med din karriere og hvad vægter du mest i det samlede billede? At avancere og opnå materiel velstand? Jobsikkerhed og en stabil hverdag? Frihed og autonomi i forhold til problemløsning? Specialviden, ekspertise og dybde i måden at løse dine opgaver på? Balance og trivsel? Kreativitet? Struktur? Variation?... jeg kunne blive ved... Som regel er det en kombination af mange ting, når vi taler om karriereplanlægning. Det første vigtige skridt handler dog om, hvad det er for en udvikling du søger imod at planlægge, for hvis du ikke ved det, kommer du hurtigt til at planlægge i blinde.

 

3.  Afklaring af værdier

Dernæst skal du have filosoffen op af hatten og begynde at stille de helt store spørgsmål:

 • Hvad er et godt arbejdsliv og liv i det hele taget?

 • Hvilke værdier og overbevisninger knytter sig til det?

 • Hvor får du din energi/inspiration/motivation fra?

 • Hvordan kunne du godt tænke dig at din karriere udviklede sig, hvis der var frit valg på alle hylder ?

 • Hvordan ville din karriere se ud, hvis der ikke var nogen ydre forventinger til dig? (ofte er vi langt mere styret af forventninger i vores omgivelser, end vi egentlig tror).

 • Hvad ville være anderledes, hvis din karriere udviklede sig som du ønskede?

Hvis det er svært at finde svar, kan du måske se lidt tilbage på dit liv og stille dig selv spørgsmålet: Hvornår har jeg været allermest motiveret i mit liv? Forsøg at zoome ind på den situation og undersøg hvad der var på spil.

Skriv ned undervejs på et papir og forsøg at få indfanget dine helt grundlæggende værdier.

4.  Målsætning og handlingsplan

Nu er du klar til at gå igang med den egentlige planlægning. I min praksis arbejder jeg med forskellige skabeloner for karriereplanlægning, men indeholdet er det samme.

Med afsæt i din værdiafklaring, skal du nu igang med at arbejde med selve målsætningen. Hvilke overordnede mål kunne du godt tænke dig at sætte for din karriere og hvilken tidsramme er realistisk? Skriv målene ned på et stykke papir. Derefter arbejder du med et mål ad gangen og forsøger- så godt du kan - at splitte hvert mål ned i en række delmål. Når du skærer ”elefanten” ned i nogle mindre bidder, hjælper det dig med at skabe overblik og forpligte dig til at komme igang. Hvis det er muligt, sætter du en dato for hvert delmål.

Det afgørende spørgsmål er her: Hvad skal der til for at nå dine mål? Når hvert delmål står klart kan du begynde at arbejde dig ned på handlingsniveau.

 • Hvad skal du helt konkret gøre for at realisere hvert enkelt delmål og hvornår skal du gøre det?

 • Hvilke initiativer er nødvendige?

 • Hvem kan hjælpe dig? (dvs. hvem skal du tage kontakt til i dit netværk?)

 • Hvilke kompetencer skal du evt. tilegne dig? (dvs. hvilken viden og erfaring har du brug for?)

 • Hvordan kan du skabe synlighed omkring det du vil i forhold til leder/samarbejdspartnere/interessenter? (dvs. hvad skal du gøre for at positionere dig strategisk.

 • Hvilken betydning har din karrieremæssige målsætning for dit privatliv og hvad skal forberedes og forventningsafstemmes i hjemmet for at dine mål kan realiseres? (dvs. hvad kræver din målsætning af dig på det mere personlige plan?).

Forsøg at være så konkret som overhovedet muligt, så du sikrer dig at din karriereplanlægning bevæger sig fra den helt overordnede værdiafklaring til en klart defineret målsætning med konkrete handleanvisninger.

God arbejdslyst:-)

Søg i blandt

564

aktive coaches fra HELE Danmark

Se nyeste Coachprofiler »
Livet begynder ved kanten af din comfort zone  [Citater på Coach.dk] Del et citat fra Coach.dk på facebook
Coach.dk - et liv i balance

Find vej

CVR 26152984

OM COACH.DK

Nyheder

Handelsbetingelser

Kontakt os

Vi passer på dine data

HVAD ER COACHING?

Find en Coach

Hjælp & råd

Indlæg

Arrangementer / Events

Tilmelding til nyhedsbrev

FOR COACHEN

Login

Opret gratis profil

Markedsføring af Coachuddannelse

Tilmelding til nyhedsbrev